Tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Yritys Web Retail s.r.o. käsittelee henkilötietojasi, sillä se on välttämätöntä tuotteen myymistä koskevan kanssasi solmitun sopimuksen täyttämiseksi (tai tällaisen sopimuksen solmimista edeltävien toimien suorittamiseksi), ja käsittelee edelleen henkilötietojasi, jotka ovat välttämättömiä yrityksen julkisoikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

1. HALLINNOIJAN HENKILÖYS JA YHTEYSTIEDOT

 • 1.1. Henkilötietojesi hallinnoija on kaupallinen yritys Web Retail s.r.o., jonka kotipaikka on Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, Tšekin tasavalta, Y-tunnus: 28876431, merkitty Prahan käräjäoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin, osasto C, lomake 150602 (jatkossa pelkkä „hallinnoija“).
 •  
 • 1.2. Hallinnoijan yhteystiedot ovat seuraavat: postiosoite Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, sähköpostiosoite info@projektorit-lamput.fi, puhelin +358 (0)9 4272 7040.
 •  
 • 1.3. Hallinnoija ei ole nimennyt henkilötietosuojan tarkastajaa.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTA

 • 2.1. Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen perusta on, että niiden käsittelyä tarvitaan välttämättä seuraaviin tarkoituksiin:
  • 2.1.1. sinun ja hallinnoijan välillä solmitun sopimuksen noudattaminen tai hallinnoijan ennen sopimuksen solmimista suorittamat toimenpiteet, jotka ovat Euroopan parlamentin ja Neuvoston fyysisten henkilöiden suojaa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä sekä näiden tietojen vapaata liikkumista sekä direktiivin 95/46/ES (yleinen henkilötietosuojaa koskeva direktiivi) (jatkossa pelkkä „direktiivi“) perumista koskevan direktiivin 2016/679 pykälän 6, momentin 1, kirjaimen b) mukaisia.;
  • 2.1.2. hallinnoijaa sitovien oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen, jotka ovat direktiivin pykälän 6, momentin 1, kirjaimen c) mukaisia, mikä tarkoittaa käytännössä etenkin yleissitovien oikeudellisten määräysten hallinnoijalle määräämien velvoitteiden täyttämistä, etenkin valtion lakikokoelman arvonlisäveroja koskevan ja myöhempien määräysten kanssa yhtäpitävän lain nro 235/2004, valtion lakikokoelman tuloveroja koskevan ja myöhempien määräysten kanssa yhtäpitävän lain nro 586/1992 sekä valtion lakikokoelman kirjanpitoa koskevan ja myöhempien määräysten kanssa yhtäpitävän lain nro 563/1991.

3.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELEMISEN TARKOITUS

 • 3.1. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on:
  • sinun ja hallinnoijan välisen sopimuksen noudattaminen, mukaan lukien tavaroiden toimitus ja vikoihin liittyvää vastuuta koskevat oikeudet, tai hallinnoijan ennen sopimuksen solmimista suorittamat toimenpiteet sekä edelleen asiaa koskevien hallinnoijan julkisoikeudellisten velvollisuuksien täyttäminen – tunnistus- ja yhteystiedot, erityisesti: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutus- ja toimitusosoite,
  • verkkosivujen teknisen toimivuuden varmistaminen sekä tarjottujen palveluiden laadun parantaminen - evästeet, tunnistetiedot,
  • välttämättömien analyysien ja mittausten suorittaminen - kävijämäärät, luettavuus, katsottujen sivujen määrä, laitteet, joista käyttäjä tulee hallinnoijan verkkosivuille, sivuilla vietetty aika, IP-osoite,
  • Hallinnoijan verkkokauppaan liittyvään asiakasohjelmaan liittyvien sähköpostitse toimitettavien tyytyväisyyskyselyjen lähettäminen, palautteiden arviointi ja hallinnoijan markkina-aseman analysointi: sähköpostiosoite
  • kirjanpidolliset ja verotukselliset tarkoitukset (erityisesti kirjanpito- ja verotuslakien mukaiset rekisterit) – tunnistus- ja yhteystiedot,
  • muiden juridisten velvoitteiden täyttäminen (esim. vikoihin liittyvä vastuu yms. ) – tunniste- ja yhteystiedot.
 •  
 • 3.2. Hallinnoijalle ei lankea automaattista yksinoikeudellista päätäntää direktiivin artiklan 22 mukaisesti.

4. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

 • 4.1. Henkilötietojasi käsitellään sopimuksesta syntyvien oikeuksien ja velvollisuuksien keston ajan sekä edelleen yleissitovien oikeudellisten määräysten mukaisten arkistointitarkoitusten kannalta välttämättömän ajan, kuitenkin enintään yleissitovien oikeudellisten määräysten asettaman ajan; tämä sama pätee, vaikkei sopimuksen solmimista tapahtuisikaan.
 •  

5. HENKILÖTIETOJEN MUUT VASTAANOTTAJAT

 • 5.1. Muita henkilötietojesi vastaanottajia ovat lähettäjäyritykset sekä muut tavaroiden toimittamiseen osallistuvat tai ostosopimuksen mukaisia maksuja toteuttavat henkilöt sekä henkilöt, jotka varmistavat hallinnoijalle verkkokaupan toimintaan liittyvät tekniset palvelut, mukaan lukien ohjelmistojen käyttö sekä tietojen tallennus:
  • kuljetusyhtiö sekä muut ostosopimuksen mukaiset tavarantoimitukseen tai maksujen toteuttamiseen osallistuvat henkilöt (Tšekin postilaitos Česká pošta a.s., DHL express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.o., Frogman s.r.o., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay...),
  • yritykset ja liikekumppanit, jotka huolehtivat verkon toiminnan kannalta välttämättömien tietojen, erityisesti analyysi- ja tilastotietojen, keräämisestä ja näihin kuuluvat: Smartsupp.com s.r.o., Sentry.io, Tawk.to inc., Google, Seznam.cz, ...
  • mahdolliset muut käsiteltävien käsittelyohjelmistojen, -palveluiden ja –sovellusten toimittajat, joita yritys ei tällä hetkellä käytä.
 •  
 • 5.2.     Oikeudellisista määräyksistä syntyvien velvollisuuksien täyttämiseksi käsiteltyjen henkilötietojesi vastaanottajia voivat olla edelleen finanssihallinnon elimet tai muut asiaan liittyvät virastot siinä tapauksessa, että ne asettavat hallinnoijalle sitovia oikeudellisia määräyksiä.
 •  
 • 5.3. Hallinnoijan tarkoituksena ei ole luovuttaa ostajan henkilötietoja kolmansiin maihin (EU:n ulkopuolisiin maihin) tai kansainvälisille organisaatioille.

6. TIETOJEN KOHTEEN OIKEUDET

 • 6.1. Direktiivin asettamien ehtojen mukaan sinulla on oikeus pyytää hallinnoijalta pääsyä henkilötietoihisi, sinulla on oikeus tietojesi korjaamiseen tai poistamiseen tai niiden käsittelyn rajoittamiseen, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttämistä sekä edelleen oikeus henkilötietojesi siirtämiseen.
 •  
 • 6.2. Mikäli epäilet, että henkilötietojesi käsittelyä on loukattu tai että direktiiviä on loukattu, sinulla on oikeus pyytää myyjältä tai henkilötietojen käsittelijältä selvitystä tai tällaisen asiaintilan poistamista tai sinulla on oikeus toimittaa valitus valvovalle viranomaiselle.
 •  
 • 6.3. Sinulla ei ole velvollisuutta luovuttaa henkilötietojasi. Henkilötietojesi luovuttaminen on välttämätön edellytys sopimuksen solmimiselle ja sopimuksen noudattamiselle ja ilman henkilötietojasi ei ole mahdollista solmia sopimusta tai noudattaa sitä hallinnoijan puolelta.
 •  
 • 6.4. Hallinnoijalla on oikeus pyytää tietojen toimittamisen jälkeen sopivaa korvausta, joka ei ylitä tietojen toimittamisen kannalta välttämättömiä kustannuksia.

 

Mikäli tiedät jo lampuista kaiken tarvittavan, tarvitsee vain enää valita se oikea

Vaihtolamppujen pikahaku

Löydä lamppusi nopeasti

Projektorilamput

Projektio-TV lamput