Yleiset ostoehdot

Liikeyritys Web Retail s.r.o., osoitteessa Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, Tsekki Rekisteritunnus: 28876431

Rekisteröity Prahan kunnallisoikeuden kaupparekisteriin, Osio C, Liite 150602

Tavaramyyntiin verkkokaupan kautta joka sijaitsee verkko-osoitteessa:

Projektorit-Lamput.fi

 

Sisällysluettelo

 1. Johdantoehdot
 2. Käyttäjätili
 3. Ostosopimuksen tekeminen
 4. Tuotteiden hinnat ja maksuehdot
 5. Ostosopimuksesta irtautuminen
 6. Tuotteiden kuljetus ja toimitus
 7. Epätäydellinen sopimuksen toteutuminen
 8. Osapuolten muut oikeudet ja velvollisuudet
 9. Vastuu
 10. Kuittien sähköinen todennus
 11. Viestintä
 12. Loppuehdot

Valitusmenettelyssä määrittelee takuuseen ja palautuksiin liittyvät asiat.

1. JOHDANTOEHDOT

 • 1.1. Nämä ostoehdot kuuluvat liikeyhtiö Web Retail s.r.o.:lle, rekisteröity toimipaikan osoite: Husinecká 903/10, Rekisteritunnus: 28876431, Rekisteröity Prahan kunnallisoikeuden kaupparekisteriin, Osio C, Liite 150602 (viitataan tästä eteenpäin termillä “Myyjä”), määrittävät kansalaislain Act No. 89/2012 Coll., 1. pykälää ja osiota 1751(viitataan tästä eteenpäin termillä “kansalaislaki”) mukaillen sopijaosapuolten keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia jotka syntyvät ostosopimukseen liittyen tai sen pohjalta, joka on solmittu myyjän ja toisen osapuolen kesken (tästä eteenpäin "ostaja"), myyjän verkkokaupan välityksellä. Verkkokauppa sijaitsee verkko-osoitteessa Projektorit-Lamput.fi (tästä eteenpäin “verkkosivut”) ja on käytettävissä verkkokauppatoiminnon kautta (tästä eteenpäin “verkkokauppa”).  
 •  
 • 1.2. Ostoehdot eivät päde tapauksissa joissa tuotteita on aikeissa ostaa oikeushenkilö tai häntä toimessaan edustava muu taho. Liittäessään yritystunnuksensa tilauksen yhteyteen ostaja näin ollen ilmoittaa tekevänsä hankintoja yksinomaan omien liiketoimintojensa puitteissa.  
 •  
 • 1.3. Ostoehdoista eroavat ehdot ovat mahdollisia ostosopimuksessa molempien osapuolten ne hyväksyessä. Ostosopimuksen erillisehdot ovat näin ollen määräävässä asemassa ostoehtojen ehtoihin nähden.  
 •  
 • 1.4. Ostoehtojen ehdot ovat olennainen osa ostosopimusta. Ostosopimus ja ostoehdot ovat suomenkielisiä. Ostosopimus voidaan solmia suomenkielisenä.  
 •  
 • 1.5. Myyjä voi asettaa lisäyksia tai korjauksia ostoehtoihin. Uudet ehdot eivät toteutuessaan kuitenkaan vaikuta edellisten ostoehtojen voimassaoloajan aikaisiin myyjän ja ostajan välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

2. KÄYTTÄJÄTILI

 • 2.1. Rekisteröidyttyään verkkosivustolla ostaja pääsee käsiksi käyttäjätiliinsä. Kyseisen käyttäjätilin avulla ostaja voi tilata tuotteita. Ostaja voi tilata tuotteita verkkosivulta myös ilman rekisteröintiä Projektorit-Lamput.fi-myymälän web-käyttöliittymästä ja sen eri kielivariaatioista.
 •  
 • 2.2. Rekisteröitymisen ja tuotteiden tilaamisen aikana ostajan kuuluu välittää paikkansapitävät tiedot tilaukseen. Muutosten kohdalla asiakkaan kuuluu päivittää muuttuneet tiedot omaan käyttäjätiliin. Ostajan syöttämät tiedot asiakasprofiilissa ja tilauksessa ovat myyjän tulkinnan mukaan lähtökohtaisesti oikein.
 •  
 • 2.3. Käyttäjätilille pääsy on turvattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Ostajaa edellytetään pitämään salassa tietoja joilla hänen käyttäjätiliinsä on mahdollisuus päästä käsiksi.
 •  
 • 2.4. Ostajan ei tule antaa tiliään kolmansien osapuolten hallintaan.
 •  
 • 2.5. Myyjä voi sulkea käyttäjätilin, pääsääntöisesti yli yhden vuoden käyttämättömyysjakson johdosta tai jos ostaja toimillaan rikkoo ostosopimuksen (tai yleisten ostoehtojen) ehtoja.
 •  
 • 2.6. Ostaja hyväksyy sen, että hänen käyttäjätilinsä ei välttämättä ole jatkuvasti toiminnassa mahdollisista sivuston teknisistä huoltotoimenpiteistä johtuen.

3. OSTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN

 • 3.1. Kaikki sivustolla esitetyt verkkokaupan tuotteet ovat esillä tiedotusluontoisesti, myyjä ei ole velvoitettu solmimaan ostosopimusta kyseisiin tuotteisiin liittyen. Asiaa koskevan kansalaislain 1. pykälän osion 1751 ehdot eivät päde tässä yhteydessä.
 •  
 • 3.2. Verkkokaupan sivut sisältävät tuotetietoja, mukaanlukien tuotteiden hintoja sekä tuoteiden palautuskuluja mikäli kyseisiä tuotteita ei erinäisistä syistä voi palauttaa palautelähetyksenä. Tuotteiden hinnoissa on eritelty arvonlisävero sekä muut asianomaiset kulut. Tuotteiden hinnat pätevät sinä aikana kun ne ovat verkkosivuilla esillä. Tästä poikkeuksena tapaukset, joissa myyjän ja ostajan kesken tästä erikseen sovitaan ostosopimuksen puitteissa.
 •  
 • 3.3. Verkkokaupan sivut sisältävät myös tietoja pakkaus- ja postituskuluista. Pakkaukseen ja postitukseen liittyvät hintatiedot pitävät paikkansa sillä ehdolla että tuotteet on määrä toimittaa EU-alueen maahan.
 • 3.4. Tuotetilauksen suorittamiseksi ostajan on tehtävä tilaus verkkokaupan sivulla. Tilaus sisältää seuraavia tietoja:
 •  
  • 3.4.1. Tilatut tuotteet (ostaja "siirtää" valitut tuotteet verkkokaupan ostoskoriin),
  •  
  • 3.4.2. Tilauksen maksutapa, tiedot tilauksen toimitustavasta,
  •  
  • 3.4.3. Tieto hinnoista liittyen tilauksen toimitukseen.
  •  
 • 3.5. Ennen tilauksen lähettämistä myyjälle ostajan on tarkistettava tilauksen tiedot ottaen huomioon mahdolliset virheet jotka ovat mahdollisesti syntyneet tilausta valmistellessa. Ostaja lähettää tilauksen painamalla "TILAA"-nappia. Tilauksen sisältämät ostajan tiedot ovat myyjän näkökulmasta lähtökohtaisesti oikeellisia. Välittömästi tilauksen vastaanotettuaan myyjä vahvistaa tilauksen sähköpostitse ostajan käyttäjätilin tietojen tai tilauksen tietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen.
 •  
 • 3.6. Tilauksen luonteesta riippuen (tuotteiden määrä, tilaussumma, arvioidut toimituskulut) on myyjä oikeutettu kysymään ostajalta lisätietoja tilaukseen liittyen puhelimitse tai kirjallisessa muodossa.
 •  
 • 3.7. Ostajan ja myyjän sopimussuhde katsotaan alkaneeksi kun myyjä lähettää ostajan sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta. Tilauksen automaattista saapumisilmoitus ei ole vahvistus tilauksen vastaanottamisesta.
 • 3.8. Ilmiselvän teknisen virheen seurauksena ilmaantunut virheellinen tuotteen hinta verkkosivuston nettikaupassa ei velvoita myyjää toimittamaan kyseistä tuotetta tähän virheelliseen hintaan, siinäkin tapauksessa, jossa tilausvahvistus on jo lähetetty ostajalle. Tässä tapauksessa myyjällä on oikeus vetäytyä ostosopimuksen toteuttamisesta.
 •  
 • 3.9. Jos tuotteiden listahinnat menettävät ajankohtaisuutensa tilausprosessin aikana, tiedoittaa myyjä ostajaa tästä viiveettä. Ostajan tilauksen jäädessä tässä vaiheessa ilman hyväksyntää ei myyjä ole velvoitettu solmimaan ostosopimusta.
 •  
 • 3.10. Ostaja antaa suostumuksensa etäyhteydenpitoon ostosopimuksen solmittuaan. Ostajan omat yhteydenpitokulut tilaukseen liittyen (puhelin- ja tietoliikenneyhteydet) ovat ostajan itsensä vastuulla, kyseiset kulut eivät poikkea standardiveloituksista.
 •  

4. TUOTTEIDEN HINNAT JA MAKSUEHDOT

 • 4.1. Tuotteiden hinta ja arvioidut ostosopimuksen mukaiset toimituskulut korvataan myyjälle ostajan toimesta seuraavin keinoin:
  • tilisiirrolla myyjän hallinnoimalle tilille (IBAN: DE18 8505 0300 3100 4008 86 BIC-koodi: OSDDDE81), Ostsächsische Sparkasse Dresden, Saksa (tästä eteenpäin “myyjän tili“);
  • tilisiirrolla PayPal-palvelun kautta;
  • credit- tai debit-pankkikortilla.
 • 4.2. Ostaja sitoutuu korvaamaan myyjälle pakkaukseen ja toimituksen liittyvät kulut yhdessä ostohinnan kanssa. Ostohinnan käsite sisältää tästä eteenpäin myös toimituskulut, ellei asiasta erikseen toisin mainita.
 •  
 • 4.3. Myyjä ei vaadi ostajalta takuusummaa tai muuta vastaavaa suoritusta. Tästä poikkeuksena myyntiehtojen kohdan 4.6 ehtojen mukainen tilanne, jossa tuotteet maksetaan etukäteen.
 •  
 • 4.4. Käteis- ja postiennakkomaksuissa ostaja maksaa tuotteet niiden vastaanottamishetkellä. Tilisiirroissa eräpäivä on 14 vuorokauden sisällä ostosopimuksen solmimispäivästä.
 •  
 • 4.5. Tilisiirtomaksuissa ostaja maksaa tuotteet tilisiirrolla asianmukaisen viitenumeron kera. Tilisiirtomaksuissa ostajan maksuvelvoite päättyy kun asianmukainen summa on tilitetty myyjän tilille.
 •  
 • 4.6. Mikäli ostaja ei välitä myyjälle kohdassa 3.6 mainittuja tilaukseen liittyviä lisätietoja voi myyjä edellyttää tilauksen kokonaissumman maksua ennen varsinaista tuotteiden lähetystä. Kansalaislain 1. pykälän osion 2119 ehdot eivät päde tässä yhteydessä.
 •  
 • 4.7. Mahdollisia myyjän ostajalle tarjoamia alennuksia ei voi yhdistää.
 •  
 • 4.8. Lain niin edellyttäessä tai muuten hyvän liiketoimintatavan mukaisesti myyjä välittää ostajalle tuotteen verotustiedot sisältävän ja ostoehtojen mukaisesti laaditun kuitin. Myyjä on arvonlisäveron maksaja. Myyjä välittää kuitin maksun suorittamisen jälkeen ostajalle sähköisessä muodossa ostajan sähköpostiosoitteeseen tai paperisena tuotelähetyksen yhteydessä.
 •  
 • 4.9. Ostaja tiedostaa, että lopullisen kuitin luomisen jälkeen muutokset siihen eivät ole enää mahdollisia.

5. OSTOSOPIMUKSESTA IRTAUTUMINEN

 • 5.1. Ostaja tiedostaa, että kansalaislain 1. pykälän kohdan 1837 mainitaan muun muassa, että ei ole mahdollista irtautua ostosopimuksesta toimitettaessa niitä tavaroita, jotka on personalisoitu ostajan toiveesta tai ostajan tarpeista johtuen; Ei ole myöskään mahdollista irtautua ostosopimuksesta sellaisten tavaroiden luovutuksen yhteydessä, jotka ovat nopeasti pilaantuvia, samoin kuin niiden tavaroiden, jotka ovat peruuttamattomasti sekoitettu muiden tavaroiden kanssa toimituksen jälkeen; Ei ole mahdollista vetäytyä ostosopimuksesta, kun tavarat on toimitettu suljetussa pakkauksessa, jonka ostaja on avannut ja jota ei hygieenisistä syistä voida palauttaa; Ei ole mahdollista irtautua ostosopimuksesta toimitettaessa ääni- tai videotallenteita tai tietokoneohjelmia, jos alkuperäinen pakkaus on avattu.
 •  
 • 5.2. Jos sopimuksesta irtautumista eivät estä kohdissa 1.2 ja 5.1 mainitut asiat taikka kansalaislain 1.pykälän kohdan 1829 määrittelemät seikat, on ostaja oikeutettu irtautumaan sopimuksesta 14 vuorokauden sisällä tuotteiden vastaanottamishetkestä. Jos ostosopimukseen kuuluu monta erityyppistä tuotetta tai tuotteet toimitetaan useammassa eri erässä, alkaa edellä mainittu 14 vuorokauden ajanjakso siitä hetkestä kun viimeinen tuote-erä saapuu ostajalle. Ostosopimuksesta irtautumisesta on ostajan toimesta tiedotettava myyjää edellämainitun ajanjakson puitteissa. Muiden toimien ohella, on ostajan ostosopimuksesta irtautumisesta tiedotettava myyjää lähettämällä irtautumisilmoitus myyjän liiketoimintaosoitteeseen Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Tsekki tai sähköpostiosoitteeseen  info@projektorit-lamput.fi oheisella lomakkeella. (MS Word | PDF)
 •  
 • 5.3. Ostoehtojen kohdan 5.2 mukaisesti toimittaessa ostosopimus katsotaan päätetyksi sen alkamisajankohdasta lukien. Toimitetut tuotteet on palautettava myyjälle 14 vuorokauden sisällä irtautumishetkestä. Jos ostaja irtautuu sopimuksesta, vastaa hän tavaroiden takaisin myyjälle palauttamiseeen liittyvistä kuluista kokonaisuudessaan, myös siinä tapauksessa jos tavaroiden luonteen vuoksi niitä ei voi kuljettaa tavallisen postin välityksellä.
 •  
 • 5.4. Ostosopimuksesta irtaannuttaessa kohdan 5.2 mukaisesti myyjän on palautettava ostajan maksama summa 14 vuorokauden sisällä irtautumishetkestä, samalla keinolla kuin miten myyjä on vastaanottanut ostajan rahasumman. Myyjä vuorostaan saa korvauksensa vastaanottamalla ostosopimuksen määrittelemät tavarat takaisin ostajalta, tai muulla keinolla mikäli ostaja myyjän ehdotuksesta tähän erikseen suostuu ja mikäli ostajalle ei koidu tämän johdosta ylimääräisiä kuluja. Mikäli ostosopimuksesta irtautuminen on suoritettu ostajan aloitteesta, ei myyjällä ole velvollisuutta palauttaa ostajan maksamaa ostosumma ennen kuin hän on vastaanottanut palautetut tuotteet taikka ennen kuin ostaja vakuuttavasti todistaa lähettäneensä kyseiset tavarat takaisin myyjälle.
 •  
 • 5.5. Myyjän on mahdollista jättää yksipuolisesti huomiotta ostajan pyyntö maksetun summan palauttamisesta mikäli tuote/tuotteet todetaan vahingoittuneiksi.
 •  
 • 5.6. Myyjällä on oikeus irtautua ostosopimuksesta seuraavissa tapauksissa:
  • Verkkokaupan nettisivujen tekninen virhe jonka seurauksena tuotteista on esillä virheeliset hintatiedot (ks. 3.8);
  • Tuotteiden toimitus alkuperäisten ostoehtojen mukaisesti on ylitsepääsemättömän mahdotonta (tuotannon loppuminen, valmistaja keskeyttää lähettämisen Tsekin tasavaltaan yms.);
  • Sopimuksen toteuttaminen muuttuu mahdottomaksi tai laittomaksi.
 •  
 • 5.7. Mikäli ostosopimuksesta irtautuessa tilattujen tuotteiden joukossa on lahjatuote, toimitaan kyseisen lahjan osalta muiden tuotteiden tavoin, normaalin palautusmenettylyn mukaan.

6. TUOTTEIDEN KULJETUS JA TOIMITUS

 • 6.1. Jos kuljetustapa sovitaan ostajan erityistoiveiden mukaisesti, kantaa ostaja vastuun mahdollisista toimitustapaan liittyvistä lisäkustannuksista.
 •  
 • 6.2. Jos, ostoehtojen mukaisesti, myyjä velvoitetusti toimittaa tuotteet ostajan ilmoittamaan paikkaan, on ostajan noudettava kyseiset tuotteet niiden savuttuaan määränpäähän.
 •  
 • 6.3. Jos ostajan toiminnasta johtuen tuotteet on lähetettävä toistamiseen taikka muuta kuin tilauksessa mainittua toimitustapaa käyttäen, on ostaja velvoitettu korvaamaan näistä tilanteista johtuvat ylimääräiset kulut.
 •  
 • 6.4. Tuotteita vastaanottaessa ostajan tulisi tarkistaa lähetys mekaanisten vaurioiden varalta ja ilmoittaa toimittajalle mikäli kyseisiä vaurioita on havaittavissa. Ostajan ei tarvitse vastaanottaa lähetystä toimittajalta mikäli lähetys on selkeästi vaurioitunut.
 •  
 • 6.5. Jos tuotteita ei voida toimittaa ennalta sovitulla tavalla on myyjä oikeutettu käyttämään toisen kuljetusyhtiön palveluita tai pidentämään toimitusaikaa myöhempään ajankohtaan kuin mitä ostosopimuksessa on ilmoitettu. Tässä tapauksessa toimitusehtoja on mahdollista muuttaa, erityisesti toimitusajan ja toimituskulujen osalta. Myyjä ottaa tässä tapauksessa yhteyttä ostajaan ja sopii uudet lähetyksen toimitusehdot ostajan kanssa. Jos ostaja ei suostu uusiin toimitusehtoihin, on hän oikeutettu vetäytymään ostosopimuksesta. Tässä tapauksessa myyjä palauttaa ostajan maksaman summan ostajan ilmoittamalle tilille tai ostajan käyttämän maksutavan mukaisesti 14 vuorokauden sisällä irtautumishetkestä.
 •  
 • 6.6. Muita osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia tuotteiden toimitukseen liittyen voidaan säädellä erillisissä toimitusehdoissa mikäli myyjä on sellaiset julkaissut.
 •  

7. EPÄTÄYDELLINEN SOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN

 • 7.1. Sopimusosapuolten oikeuksia liittyen sopimuksen epätäydelliseen toteutumiseen säädellään niihin soveltuvien lakien puitteissa (erityisesti kansalaislain 1. pykälän ehdot kohdasta 1914 kohtaan 1925, kohdasta 2099 kohtaan 2117 sekä kohdasta 2161 kohtaan 2174).
 •  
 • 7.2. Myyjä takaa ostajalle tuotteiden kunnon sillä hetkellä kun ostaja vastaanottaa tuotteet. Myyjä on ostajalle vastuussa siitä, että ostaja saa tuotteet seuraavasti:
  • 7.2.1. Tuotteet vastaavat ominaisuuksiltaan ostajan ja myyjän sopimuksessa kuvailtuja tuotteita. Jos tästä ei ole sopimuksessa mainintoja on tuotteiden vastattava myyjän tai valmistajan kuvauksia taikka sitä käsitystä mitä ostajan on kohtuullista olettaa tuotteista kertovan mainonnan perusteella,
  •  
  • 7.2.2. Tuotteita voi käyttää myyjän määrittelemään käyttötarkoitukseen tai siihen käyttöön mihin kyseiset tuotteet normaalisti soveltuvat,
  •  
  • 7.2.3. Tuotteet ovat laadultaan ja muotoilultaan sovitun mallin mukaisia, mikäli laatu ja muotoilu oli määritelty tietyn mallin mukaan,
  •  
  • 7.2.4. Tuotteita on oikea määrä ja ne ovat oikean kokoisia ja painoisia,
  •  
  • 7.2.5. Tuotteet täyttävät lakisääteiset vaatimukset.
  •  
 • 7.3. Kohdan 7.2 ehdot eivät päde tapauksissa joissa tuotteet on ostettu alennushintaan nimenomaan niiden viallisuuden vuoksi, normaalista kulumisesta johtuvan arvonalenemisen vuoksi tai jos oletettu vika on tuotteen luontaisista ominaisuuksista johtuva asiaankuuluva seikka.
 •  
 • 7.4. Jos tuotteessa havaitaan vika 6 kuukauden kuluessa siitä hetkestä kun ostaja on kyseisen tuotteen vastaanottanut, tulkitaan tuotteen olleen viallinen jo ennen sen vastaanottamista. Ostajan valitusoikeudet liittyen vialliseen tuotteeseen ovat voimassa 24 kuukautta tuotteen vastaanottamishetkestä. Projektorien polttimot ovat kuluvia osia rajoitetulla käytttöiällä joka on 2000 tuntia (3 kk.) ellei toisin ilmoiteta. Tuotteen käyttöiän loppuunkuluminen on tavalliseen käyttöön lukeutuvaa kulumista. Ks. 7.6 valitusmenettely.
 •  
 • 7.5. Ostaja voi valittaa epätäydellisestä sopimuksen toteutumisesta myyjälle myyjän liiketoimintaosoitteeseen Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Tsekki missä kyseisiä valituksia tarkastellaan. Valituksen käsittely alkaa siitä hetkestä kun myyjä saa ostajalta takaisin haltuunsa valitukseen liittyvät tuotteet.
 •  
 • 7.6. Muita osapuolten välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen myyjän vastuuseen viallisesta tuotteesta säädellään Valitusmenettelyssä.
 •  

8. OSAPUOLTEN MUUT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • 8.1. Ostaja saa omistusoikeuden tilaamaansa tuotteeseen maksettuaan siitä sovitusti täyden hankintahinnan.
 •  
 • 8.2. Suhteessaan ostajaan myyjä ei ole sitoutunut mihinkään toimintaohjeeseen joista on maininta kansalaislain 1. pykälän osiossa 1826.
 •  
 • 8.3. Myyjä tarkastelee oikeuskäsittelyn ulkopuolisia valituksia sähköpostiosoitteensa info@projektorit-lamput.fi välityksellä. Myyjä lähettää informaatiota valituksen sovittelusta ostajalle ostajan sähköpostiosoitteeseen.
 •  
 • 8.4. Ostosopimukseen liittyvien kuluttajariita-asioiden oikeuslaitosten ulkopuoliseen käsittelyyn liittyen voi ostaja käyttää oheista yleiseurooppalaista internet-alustaa: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kyseistä alustaa on mahdollista käyttää ostajan ja myyjän välisten, ostosopimukseen perustuvien riita-asioiden sovittelussa.  
 •  
 • 8.5. The European Consumer Centre of the Czech Republic (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika) toimipaikka osoitteessa: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internet-osoite: http://www.evropskyspotrebitel.cz on yhteydenottopaikka Euroopan parlamentin ja Euroopan komission asetusten (EU) No. 524/2013 from 21st May 2013 on the Settling of Consumer Disputes On-Line and on Changes of the Decree (ES) No. 2006/2004 and directive 2009/22/ES (Decree on Settling Consumer Disputes On-line) mukaisesti.
 •  
 • 8.6. Ostaja tiedostaa kansalaislain 2. pykälän osion 1765 erittelemät olosuhteiden muutosriskit.
 •  

9. VASTUU

 • 9.1. Haluamme tiedoittaa, että tuotteisiin liittyvät kuvituskuvat ja tekstit verkkokauppamme nettisivuilla ovat ovat kolmansilta osapuolilta (tavarantoimittajilta) ja sen vuoksi niissä voi esiintyä meistä riippumattomia epätarkkuuksia. Kyseiset tiedot voivat myös vaihtua ilman eri varoitusta.
 •  
 • 9.2. Tästä huolimatta pitäydymme velvollisuudessamme riittävissä määrin tiedoittamaan asiakkaitamme myytävien tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksiin liittyen.
 •  
 • 9.3. Valokuvien käyttöoikeus on verkkosivujen ylläpitäjällä. Valokuvia ei voi käyttää tai levittää ilman ylläpitäjän kirjallista suostumusta.

10. KUITTIEN SÄHKÖINEN TODENNUS

 • 10.1. Kaupparekisterilain mukaan myyjän on annettava ostajalle kuitti ostoksesta. Myyjä on myös velvoitettu rekisteröimään saatu tulo Verotoimistoon verkon välityksellä, teknisen vian sattuessa viimeistään 48 tunnin sisällä. Nykyisen Tsekin tasavallan lainsäädännön vaatimuksesta on edellämainittu seikka mainittava ohessa myös tsekin kielellä: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 •  
 • 10.2. Tilausta jättäessä ostaja suostuu kuittien sähköiseen luomiseen ja välitykseen. Maksusuorituksen toteuduttua kuitti lähetetään ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ostajan pyynnöstä hänelle voidaan myös lähettää postitse paperinen kuitti.

11. VIESTINTÄ

 • 11.1. Viestinnässä ostajan ja myyjän välillä käytetään ensisijassa sähköpostiyhteyttä.

12. LOPPUEHDOT

 • 12.1. Jos ostosopimukseen perustuva yhteistyö sisällyttää kansainvälisen (ulkomaalaisen) toimijan, sopivat osapuolet, että kyseinen yhteistyö toteutetaan Tsekin tasavallan lainsäädännön puitteissa. Tämä ei vaikuta asiakkaan oikeuksiin yleissitovan kuluttajansuojalainsäädännön osalta.
 •  
 • 12.2. Jos jokin Yleisten ostoehtojen kohdasta on virheellinen tai epäpätevä taikka tulee sellaiseksi, on kyseiset kohdat korvattava alkuperäisiä mukailevilla ja pätevillä. Yhden tai useamman kohdan virheellisyys ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen.
 •  
 • 12.3. Ostosopimusta, ostoehdot mukaanlukien, säilytetään myyjän arkistoimana suojatussa sähköisessä muodossa.
 •  
 • 12.4. Myyjän yhteystiedot: toimitusosoite - Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Tsekki, sähköpostiosoite info@projektorit-lamput.fi, puhelin +358 (0)9 4272 7040.

 

Mikäli tiedät jo lampuista kaiken tarvittavan, tarvitsee vain enää valita se oikea

Vaihtolamppujen pikahaku

Löydä lamppusi nopeasti

Projektorilamput

Projektio-TV lamput