Mikä on lampun tyypillinen elinikä?

Kuten kaikilla muilla lampuilla, myös projektori- ja projektio-TV-lampuilla on rajallinen elinikä. Tämä myös valitettavasti tarkoittaa sitä, että melkein jokainen projektorin ja projektio-TV:n omistaja joutuu hankkimaan laitteelleen varalamppuja riippuen laitteen käyttömäärästä ja käyttöolosuhteista.

Millaiset seikat vaikuttavat lampun käyttöikään?

Suurin osa projektoreiden kirkasvalolampuista toimii noin 2.000 käyttötunnin verran ideaaliolosuhteissa. Lamppujen valmistajat eivät kuitenkaan takaa tätä käyttöaikaa millään tavalla. Noin muutenkin kyseiseen 2.000 tunnin käyttöaikaan yltäminen on käytännössä jokseenkin harvinainen asia. Tämä tarkoittaa karkeasti ottaen sitä, että päivittäisellä 2–4 tunnin käyttöajalla sekä pölyttömässä, savuttomassa ja huoneenlämpöisessä käyttöympäristössä käytettynä, tulisi lampun kestää noin 1.500-2.000 käyttötunnin ajan. Poikkeavissa olosuhteissa käytettynä lampun käyttöikä lyhenee. Lampun ennenaikainen palaminen on todennäköisintä jos laitetta käytetään tauotta ja jatkuvasti. Uudet projektorit, pienemmän valotehon projektorit sekä projektio-televisiot usein mahdollistavat pidemmän käyttöajan lampulle (asiasta pitäisi olla maininta laitteen ohjekirjassa). Kyseiset ilmoitetut arvot koskevat kuitenkin vain alkuperäislamppuja. Tilaamallasi tarvikelampulla tai pelkällä polttimolla voi olla edellämainittua arviota lyhyempi käyttöikä.

Miksi lamppu lakkaa toimimasta?

Tällä hetkellä suurin osa projektoreista käyttää elohopealamppuja. Elohopealampun valo muodostuu kahden elektrodin välisen valokaaren avulla eristetyssä ja kasuseoksella täytetyssä suljetussa tilassa. Käytön aikana kyseinen kaasuseos on yli 200 barin paineessa ja sen lämpötila ylittää 1.000 celsiusastetta. Projektorin käyttö aiheuttaa epämuodostumia ja vaurioita elektrodeihin mikä vuorostaan kasvattaa niiden välistä etäisyyttä. Valokaaren ylläpitäminen suuremmalla etäisyydellä kasvattaa myös tarvittavan sähköjännitteen määrää elektrodeihin. Jännitteen ylittäessä projektorin virtalähteen antokyvyn lakkaa lamppu toimimasta. Lamppu voi lopettaa toimimasta myös enimmäiskäyttöiän saavuttamisen jälkeen. Lampun räjähtämiseltä suojautumista varten monet projektorit eivät toimi käyttöiän ylittäneen lampun kanssa. Projektori voi myös sammuttaa liikaa kuumenevan lampun. Tämä saattaa johtua lampun valmistusvirheestä taikka riittämättömästä jäähdytyksestä tukkiintuneesta ilmansuodattimesta tai tuuletinviasta johtuen.

 

Uudemmat projektorit käyttävät nykyaikaisia lamppuja ja niiden käyttöikä on pidempi. Eco-tilaan käyttöön yhdistettynä, lampun käyttöikä pitenee kirkaautta vähentämällä. Tällä tavalla on mahdollista yltää jopa 5.000 käyttötunnin lukemiin. Projektorilampun käyttöikään vaikuttavat seikat ja käyttöiän pidentämistavat ovat listattuina infografiikassamme. Asiakkaan onneksi lampuissamme on takuu, mikä osaltaan auttaa kuluttajaa suojautumaan lampun ennenaikaisen palamisen aiheuttamilta ongelmilta.

Mikäli tiedät jo lampuista kaiken tarvittavan, tarvitsee vain enää valita se oikea

Vaihtolamppujen pikahaku

Löydä lamppusi nopeasti

Projektorilamput

Projektio-TV lamput