Valituskäytäntö

Tämä valituskäytäntö on luotu kansalaislain ja kuluttajansuoja-asetusten mukaisesti. Valituskäytäntö koskee tuotteita joihin ostajalla on takuuoikeus myyjän tuotevirhevastuun johdosta.

Myyjä on Web Retail s.r.o., rekisteröity osoitteeseen Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3; Business ID No.: 28876431, Tax ID No.: CZ 28876431. Yritys on rekisteröity Prahan kaupunginoikeuden kaupparekisteriin, osio C, liite 150602.

Myyjä on toimija, joka on solminut ostosopimuksen ostajan kanssa.

Myyjä voi hyödyntää tätä valituskäytäntöä toimiessaan ostajan kanssa, joka ei ole kuluttaja. Muutoin oikeudet ja velvollisuudet myyjän tuotevirhevastuuseen liittyen pätevät ostosopimuksen ja kuluttajalainsäädännön puitteissa.

Sisältö

 1. Oikeus takuupyyntöön
 2. Takuun ehdot
 3. Takuun antamat oikeudet
 4. Pyyntöjen käsittely
 5. Loppuehdot

1. Oikeus takuupyyntöön

Katso kauppaehtojen vastaava kohta.

2. Takuun ehdot

Jos ostajan vastaanotettua tuotteet niissä ilmenee vika/vikoja takuuajan puitteessa, on ostajalla oikeus hakea korvausta takuun perusteella.

Takuuajan pituus on viimesijassa lakiin perustuva. Ilman eri mainintaa sen pituus on 24 kalenterikuukautta alkaen tavaran vastaanottohetkestä.

Pyydämme huomioimaan, että kansalaislain pykälän D osion 2167 mukaan 24 (tai joissain tapauksissa 12) kuukauden takuuaika ei päde tiettyjen tuotteiden osalta. Tämä koskee ennenkaikkea tuotteita jotka eivät luonnollisista syistä voi kestää virheettöminä koko takuuaikaa. Kyse on ennenkaikkea projektorilamppujen polttimoista ja vastaavista tuotteista mitä myymme verkkokaupassamme. Kyseisten tuotteiden vikoja niiden käyttöiän päätyttyä ei nähdä tuotevirhenä. Näin ollen korvaushakemukset takuun puitteissa eivät myöskään päde. Ilman eri mainintaa polttimoiden käyttöikä on kolme kuukautta taikka 2000 tuntia täydellisissä käyttöoloissa. Lisätietoa löydät oheisesta osiosta miten kauan polttimon valoteho pysyy entisellään?

Myyjä on vastuussa tuotevirheistä jotka ovat tuotteissa vastaanottohetkellä, sekä materiaali- ja tuotantovirheistä jotka ilmenevät pian vastaanottamisen jälkeen ja takuuajan aikana.

Takuuaika pidentyy sillä ajanjaksolla minkä viallinen tuote viettää takuuhuollossa. Jos viallinen tuote vaihdetaan uuteen, uuden tuotteen takuuaika lasketaan alkaneeksi viallisen tuotteen takuun alkamïskohdasta. Myyjän vastuu edellämainittuun vialliseen tuotteeseen päättyy tässä tapauksessa ellei sitä ole jo aiemmin sovellettu.

Takuupyyntöjä ei voi huomioida seuraavissa tapauksissa:

 • Jos takuuaika päättyi päivää ennen takuupyynnön esittämistä;
 • Jos tuotteen vika johtuu tuotteen väärästä käsittelystä tai sen ulkoperäisestä mekaanisesta, lämpövaikutteisesta tai kemiallisesta vauriosta;
 • Tuotteen vika johtui käyttöympäristön liiallisesta lämpötilasta, pölyisyydestä, kosteudesta tai muista erinäisistä kemiallisista tai mekaanisista ympäristön vaikutteista, joita valmistaja tai jälleenmyyjä ei pidä tuotteelle normaaleina vaikutteina;
 • Vaurio joka johtui laitteen valmistajan ohjeiden epähuolellisesta noudattamisesta;
 • Vaurio joka johtui asiantuntemattomasta asennuksesta, huollosta, käsitelystä tai muunlaisesta huolimattomattomasta tuotteen käsittelystä.;
 • Vaurio joka johtui tuotteen luvattomasta muokkauksesta ilman valmistajan lupaa.;
 • Vaurio joka johtui tuotteen liittämisestä sähköverkkoon joka ei vastaa Tsekin teknisten standartien normeja (ČSN);
 • Tuote vaurioitui force majeure-tilanteen johdosta;
 • Tuotteen luonnollinen kuluminen sen käytön vuoksi.

Nämä rajoitukset eivät koske tuotteiden ominaisuuksia, jotka edellämainittuja ehtoja vasten, sovittiin erilaisiksi tapauskohtaisesti ostajan ja myyjän välillä ostosopimuksessa.

Ostaja on oikeutettu kieltäytymään vastaanottamasta lähetystä joka ei vastaa ostosopimusta tai on muuten selkeästi vajaa tai viallinen. Jos ostaja vastaanottaa silminnähden viallisen lähetyksen kuljetysyhtiöltä, on hänen mainittava lähetyksen viallisuudesta kuljetusyhtiön kuittauslomakkeessa.

Ilmoitathan myyjälle välittömästi saapuneista epätäydellisistä tai viallisista lähetyksistä sähköpostitse: info@projektorit-lamput.fi. Täytä kuljetusyhtiön vaurioraportti ja lähetä se mahdollisimman nopeasti myyjälle.

3. Takuun antamat oikeudet

Takuun puitteissa kuluttajalla on:

 • Oikeus kunnolliseen vian korjaukseen ilman lisäkustannuksia mikäli kyseinen vika on korjattavissa, mahdollisuus vaihtaa tuote tai sen osa toimivaan mikäli tämä on mahdollista, saada kohtuullinen alennus ostohintaan tai irtautua ostosopimuksesta;
 • Oikeus vaihtaa viallinen tuote tai irtautua ostosopimuksesta mikäli tuotteen vika ei ole korjattavissa eikä tuote ole käyttökelpoinen;
 • Oikeus vaihtaa viallinen tuote tai irtautua ostosopimuksesta mikäli korjattavissa olevia vikoja on paljon ja ne ovat toistuvia minkä vuoksi tuote ei ole käyttökelpoinen;
 • Oikeus kohtuulliseen alennukseen ostosummasta tai ostosopimuksesta irtautumiseen mikäli muut viat eivät ole korjattavissa eivätkä ne edellytä tuotteen vaihtamista.

4. Pyyntöjen käsittely

 1. Pyynnöt on lähetettävä suoraan Web Retail s.r.o.:n toimipaikkaan. Tässä tapauksessa on myös otettava yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse jatkotoimenpiteiden takia.
 2. Tapauksessa, jossa myyjä on päättänyt tuotteen palauttamisesta myyjän toimipaikkaan, on ostajan omien intressien kannalta kannattavaa pakata palautuslähetys hyvin ja riittävästi pakkausmateriaaleja käyttäen, jotka täyttävät särkyvän lähetyksen edellyttämät kriteerit. Lähetys on myös hyvä merkitä herkästi särkyväksi.
  • Pyydämme liittämään lähetykseen täytetty vakuutuskorvauslomake (MS Word | PDF)
  • Suosittelemme vakuutettua lähetystä.
  • Pyydämme lähettämään tuotteet seuraavaan osoitteeseen: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Tšekki
 3. Ostajan lähettäessä tuotteita takuun puitteissa takaisin myyjälle kantaa ostaja vastuun tavaroiden mahdollisista vahingoista, katoamisista yms. siihen asti kun myyjä on ne vastaanottanut.
 4. Pyynnön käsittelyn jälkeen toimipisteemme henkilökunta tiedoittaa ostajaa mahdollisuudesta hakea korjatut tuotteet toimipisteeltä tai tuotteiden takaisinlähettämisestä.
 5. Kopio tuotteesta löydettyjen vikojen listasta on tarpeellinen. Ostajan on suositeltavaa säilyttää nämä tiedot takuun voimassaolon ajan.
 6. Jos takuupyyntöön ei ole perusteluja (ks. kohta 2), osoittaa myyjä kirjallisessa vastineessaan perusteet pyynnön hylkäykselle. Ostaja ei tässä tapauksessa ole oikeutettu korvauksiin pyynnön lähetyskuluihin liittyen.
 7. Ostaja päättää mitä pikimmiten omista jatkotoimista, hankalissa tapauksissa 3 työpäivän sisällä. Asiantuntijan toimesta toteutettava tuotteen vaurion arviointityön aika ei sisälly tähän ajanjaksoon. Takuupyyntö (sisältäen vikatiedot) tullaan käsittelemään viiveettä viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön tekohetkestä, ellei ostaja ja myyjä toisin sovi.
 8. Pyynnön käsittelyaika venyy mikäli käsitteli ei saa haltuunsa kaikkia tarvittavia asiakirjoja, mukaanlukien todistukset tehdyistä korjaustoimista ja niiden kestoista. Pyynnön hylkäystapauksessa myyjä tiedoittaa ostajaa kirjallisesti hylkäyksen syistä.
 9. Ostajalla on oikeus pyynnön tekemiseen liittyvien kulujen korvauksiin mikäli pyyntö hyväksytään. Korvaukseen hyväksytään edullisimman mahdollisen vaihtoehdon perusteella (toimitus postitse "Priority Maksikirje" kautta). Tämä koskee erityisesti lähetyksen vakuutusta. Kyseisiin kuluihin eivät kuulu pyynnön tekemiseen käytetyt matkalippukulut, pikalisät ja muut vastaavat kulut.
 10. Myyjä lähettää kuluttajalle vahvistuksen, jossa todetaan pyynnön tekoaika, pyynnön laatu ja miten kuluttaja on pyytänyt pyyntönsä käsiteltävän. Lisäksi myyjä välittää kuluttajalle tiedon pyynnön käsittelytavasta ja käsittelyajasta, sisältäen selvityksen suoritetuista huoltotoimenpiteistä ja niiden kestoista. Pyynnön hylkäystapauksessa myyjä selventää ostajalle tiedon hylkäyksen perusteista.

5. Loppuehdot

Tämä valituskäytäntö astuu voimaan 1.1.2014. Muutosoikeudet pidätetään.

Mikäli tiedät jo lampuista kaiken tarvittavan, tarvitsee vain enää valita se oikea

Vaihtolamppujen pikahaku

Löydä lamppusi nopeasti

Projektorilamput

Projektio-TV lamput